Mühendislik Fakültesi öğrencilerinde bilimsel düşünme, araştırma, araştırmacılık ve proje kültürü ilgi ve anlayışının oluşup gelişmesine katkıda bulunmak, öğrencilerimizi proje üretmeye ve proje geliştirmeye özendirmek ve geleceğin bilim insanları olarak yetişmelerini sağlamak amacıyla “UNİKOP 4. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı” düzenlenmektedir. Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışmanlarının yönlendirmesi ile ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.

Proje Pazarına başvuru yapılan projeler, her alan için ayrı ayrı oluşturulacak jüriler tarafından “Proje Özeti ve Proje Raporu” üzerinden değerlendirilecektir. Bu şekilde ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler proje sergisine davet edileceklerdir. UNİKOP 4. Öğrenci Proje Pazarına proje önerisinde bulunan kişiler posterlerinin başında bekleyerek, proje çalışmalarını organizasyona davet edilen üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine, sergiyi ziyaret eden akademisyen ve öğrencilere sözlü olarak sunacak, sorulan soruları cevaplandıracak ve projeleri hakkında bilgi vereceklerdir.

17-18 Mayıs 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan “UNİKOP 4. Mühendiskik Proje Pazarı etkinliğine katılımlarınızı bekleriz.