Prof. Dr. Ferruh YILDIZ- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Mustafa TABAKCI- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Birol DAĞ- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Fatih Mehmet BOTSALI- Selçuk Üniversitesi

Prof. Dr. Durmuş Tayyar ŞEN- Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi

Doç. Dr. Mahmud Sami DÖNDÜREN- Selçuk Üniversitesi

Doç. Dr. Ertuğrul ÇAM- Kırıkkale Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Necati VARDAR- KTO Karatay Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Nagehan KÖYSÜREN- Ahi Evran Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Melayib BİLGİN- Aksaray Üniversitesi

Halil İbrahim TONGUR- KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Yeliz ERENLER- Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Emre ÖZBAY- Selçuk Üniversitesi

Arş. Gör. Farabi TEMEL- Selçuk Üniversitesi

Egemen ÖZÇELİK- Selçuk Üniversitesi