• Proje pazarına ülkemizdeki tüm Mühendislik Fakültesi öğrencileri katılabilir.
  • Proje pazarına birey ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Proje ekipleri en fazla üç kişiden oluşmalıdır.
  • Bir birey ya da proje ekibi en fazla bir proje ile katılabilir.
  • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Disiplinler arası projelerde danışman sayısı birden fazla olabilir.
  • Proje pazarına gönderilecek proje raporlarının etkinlik web sayfasında belirlenmiş olan formata göre hazırlanması gerekir.
  • Aynı proje ile tek bir tematik alan için başvuru yapılabilir.

(*)Proje raporu formatına http://sumopp.selcuk.edu.tr/ adresinden ya da Fakültemiz web sayfasından ulaşılabilir