• Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışmanlarının yönlendirmesi ile ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.
  • Proje Pazarına birey ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Proje ekipleri en fazla üç kişiden oluşmalıdır.
  • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Disiplinler arası projelerde danışman sayısı birden fazla olabilir.
  • Proje Pazarına gönderilecek proje özetlerinin belirlenen formata göre hazırlanması gerekir.
  • Proje Pazarına başvuru yapılan projeler, her alan için ayrı ayrı oluşturulacak jüriler tarafından “Proje Özeti” üzerinden değerlendirilecektir. Bu şekilde ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler proje sergisine davet edileceklerdir.
  • Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Proje Pazarına proje önerisinde bulunan kişiler proje önerilerini organizasyona davet edilen üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine, akademisyen ve öğrencilere sözlü olarak sunacak, sorulan soruları cevaplandıracaktır.
  • Proje önerileri etkinlik yapılan mekanda poster bildiri şeklinde sergilenecek ve proje önerisi sahipleri posterlerinin başında bekleyerek sergiyi ziyaret edenlere projeleri hakkında bilgi vereceklerdir.
  • Ayrıca, proje önerisinde bulunan kişiler projelerini tanıtan bir sayfalık bir özet hazırlayacaklardır. Proje pazarına başvuran ve proje sergisine davet edilen proje özetleri 5. Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı Özet Kitabı’nda basılacaktır.
  • Sözlü sunuş toplantısından sonra proje önerisinde bulunan kişiler ile proje işbirliği yapmak isteyen kişiler/kuruluşlar arasında gerek poster sergisi sırasında gerekse randevu usulüyle “İkili Görüşmeler” düzenlenecektir.