Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN

Rektör


Prof. Dr. Ferruh YILDIZ

Mühendislik Fakltesi Dekanı


Prof. Dr. Süleyman SOYLU

Konya Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı


Prof. Dr. Mustafa TABAKCI

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı


Doç. Dr. Mahmud Sami DÖNDÜREN

Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı


Yeliz ERENLER


Arş. Gör. Emre ÖZBAY

Arş. Gör. Farabi TEMEL