• Projelerin, öğrencilerin özgün düşüncelerinden kaynaklanmış, kendileri tarafından şekillendirilmiş, danışmanlarının yönlendirmesi ile ama kendi bilgi ve becerileri ile tamamlanmış olması beklenmektedir.
  • Proje Pazarına birey ya da ekip olarak başvuru yapılabilir. Proje ekipleri en fazla üç kişiden oluşmalıdır.
  • Bir projede sadece bir danışman görev alabilir ve danışman istediği sayıda projeye danışmanlık yapabilir. Disiplinler arası projelerde danışman sayısı birden fazla olabilir.
  • Proje Pazarına gönderilecek proje özetlerinin belirlenen formata göre hazırlanması gerekir.
  • Proje Pazarına başvuru yapılan projeler, her alan için ayrı ayrı oluşturulacak jüriler tarafından “Proje Özeti” üzerinden değerlendirilecektir. Bu şekilde ön elemeden geçerek sergilenmeye değer görülen projeler proje sergisine davet edileceklerdir.
  • Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Proje Pazarına proje önerisinde bulunan kişiler proje önerilerini organizasyona davet edilen üretim ve hizmet sektörü temsilcilerine, akademisyen ve öğrencilere sözlü olarak sunacak, sorulan soruları cevaplandıracaktır.
  • Proje önerileri etkinlik yapılan mekanda poster bildiri şeklinde sergilenecek ve proje önerisi sahipleri posterlerinin başında bekleyerek sergiyi ziyaret edenlere projeleri hakkında bilgi vereceklerdir.
  • Ayrıca, proje önerisinde bulunan kişiler projelerini tanıtan bir sayfalık bir özet hazırlayacaklardır. Proje pazarına başvuran ve proje sergisine davet edilen proje özetleri Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 2. Öğrenci Proje Pazarı Özet Kitabı’nda basılacaktır.
  • Sözlü sunuş toplantısından sonra proje önerisinde bulunan kişiler ile proje işbirliği yapmak isteyen kişiler/kuruluşlar arasında gerek poster sergisi sırasında gerekse randevu usulüyle “İkili Görüşmeler” düzenlenecektir.