Bilgi ve İletişim Teknolojileri Tematik Alanı:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Proje : Android İşletim Sistemli Mobil Cihazların Araç Kontrolünde Kullanılması

Proje Sahibi: İsa AKBULUT

Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Levent SEYFİ

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Proje : Hava Yastıklı Yelek Tasarımı

Proje Sahibi : Yüksel KUNDAKCI

Proje Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Murat CEYLAN

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

Proje : 112 Acil İstasyon Merkezlerinin Coğrafi Bilgi Sistemiyle Belirlenip, Yol Güzergahlarının Analizi

Proje Sahibi : Fadime KIYAK – Habibe ÖZER

Proje Danışmanı : Doç. Dr. S. Savaş DURDURAN

Çevre Tematik Alanı:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Proje : Tekstil Atık Sularının Renk Gideriminde Fotokatalizör Olarak Kullanılabilecek ve Manyetik Olarak Ayrılabilen Polianilin/Fe304 Kompozitlerinin Sentezi ve Karakterizayonu

Proje Sahibi : Muhammed SARIBEL

Proje Danışmanı : Prof. Dr. Handan KAMIŞ

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Proje : 8 Saatlik Ozon Konsantrasyonun Ölçümü için Biyolojik Membran (Çitosan/Polietilen Glikol) Destekli Diffuzif

Örnekleyici Geliştirilmesi

Proje Sahibi : Beyza TÜRKAY – Uğur ÖZYURT

Proje Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Gülnihal KARA

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

Proje : Beton İçinde Geri Dönüşüm Özelliği Olan Çelik Tel Kullanılarak Betonarme Binaların Deprem Performansının Artırılması

Proje Sahibi : Hasan DİVARCI – Kısmet DABANLI – Mustafa ÖZDEMİR

Proje Danışmanı : Doç. Dr. Musa Hakan ARSLAN

Enerji Tematik Alanı:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Proje: Biyoetanolden Kimyasal Buhar Biriktirme Yöntemi ile Grafen Üretimi ve Cam Yüzey Uygulamalarının Araştırılması

Proje Sahibi: Emre ÇITAK – Ece ERTEN

Proje Danışmanı: Doç. Dr. Mustafa KARAMAN

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Proje: Çalışma Elektrodu Olarak Tek Duvarlı Karbon Nanotüpleri ile Boya Hassasiyetli Güneş Pilinin Fotoelektrik Performansı

Proje Sahibi : Gamze ÖZER

Proje Danışmanı : Prof. Dr. Ahmet AVCI

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

Proje : Yüksek Sıcaklık Proton Değişim Membran Yakıt Hücreleri için Yenilikçi Membran Elektrot Birleşimlerinin

Geliştirilmesi ve Yakıt Pili Uygulamasının Yapılması

Proje Sahibi : Mehtap AĞIRSOY – Kübra PEHLİVANOĞLU – Gizem Nur BULANIK –

Proje Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Yılser DEVRİM

Verimlilik ve Endüstriyel Uygulamalar Tematik Alanı:

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Proje : Malzeme Faz Analiz İşleminin Görüntü İşleme Teknikleri İle Gerçekleştirilmesi Ve Bileşenlerine Göre

Malzemenin Sınıflandırılma(Kabul/Red) İşlemi

Proje Sahibi : Gülsün AKKUZU – Asude ÖZDEMİR

Proje Danışmanı : Prof. Dr. Bekir KARLIK

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ:

Proje : Sütun Oluşturma Yaklaşımı İle Havayolu Ekip Çizelgeleme Problemi

Proje Sahibi : Ayşenur USLU – Elif YILMAZ – F. Berrin GÖRGÜLÜ

Proje Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAOĞLAN

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ:

Proje : Havaalanı Hizmet Kalitesinin SERVQUAL Ölçeği ile Değerlendirilmesi: Konya Havaalanında Bir Uygulama

Proje Sahibi : Beyza Nur SEZGİN – Tuğba KAYA

Proje Danışmanı : Doç. Dr. Orhan ENGİN

 

Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 1. Öğrenci Proje Pazarına Proje Sunan Öğrencilere, Danışmanlarına, Bilim Kuruluna ve Tüm Katılımcılara Teşekkür Ederiz.

SUMOPP Düzenleme Kurulu